Η υπόλοιπη Ομάδα

Δημήτρης Τριανταφύλου, Οικονομικη Διεύθυνση Αρχοντία Παπαμήτρου, Γραμματεία