Η ύπουλη έναρξη της φαλάκρας

Μάθε και προφυλάξου, παρακάτω φαίνονται οι διάφοροι τρόποι έναρξης της φαλάκρας.

Ενημερώσου και απόφυγε την εξέλιξη με λίγες εφαρμογές της λοσιόν MEXIS/M6S PATENT.
Με 1 -10 εφαρμογές της λοσιόν, στην έναρξη της φαλάκρας, η εξέλιξη σταματά και το πρόβλημα λύνεται για 10 -20 χρόνια.
Να γνωρίζετε ότι με την αρχική ένδειξη της φαλάκρας, στο σύνολο του κεφαλιού έχει ήδη επέλθει αραίωση 5-20% με πιθανότατη επιδείνωση έως και 100% (alopecia totalis).

'Εναρξη στην κορυφη
Έναρξη διάχυτα δια μήκους του κροτάφου
Έναρξη διάχυτα δια μήκους του κροτάφου
Έναρξη διάχυτη στο σβέρκο
Έναρξη διάχυτη στο σβέρκο
Έναρξη δια μήκους της πίσω χωρίστρας
Έναρξη δια μήκους της πίσω χωρίστρας
Έναρξη δια μήκους της χωρίστρας
Έναρξη δια μήκους της χωρίστρας
Έναρξη δια μήκους του σβέρκου
Έναρξη δια μήκους του σβέρκου
Έναρξη δια πλάτους του σβέρκου
Έναρξη δια πλάτους του σβέρκου
Έναρξη στην κορυφή
Έναρξη στην κορυφή
Έναρξη πίσω από το αυτί
Έναρξη πίσω από το αυτί
Έναρξη στα πλάγια και προς τα πάνω του σβέρκου
Έναρξη στα πλάγια και προς τα πάνω του σβέρκου
Έναρξη στην αριστερή κορυφή
Έναρξη στην αριστερή κορυφή
Έναρξη στην αρχή του κροτάφου
Έναρξη στην αρχή του κροτάφου
Έναρξη στην κορυφή
Έναρξη στην κορυφή
Έναρξη στο πάνω μέρος της κεντρικής χωρίστρας
Έναρξη στο πάνω μέρος της κεντρικής χωρίστρας
Έναρξη στο πίσω -πάνω μέρους του κεφαλιού
Έναρξη στο πίσω -πάνω μέρους του κεφαλιού
Εναρξη δια πλάτους εμπρός
Εναρξη δια πλάτους εμπρός
Εναρξη διαχυτη επάνω
Εναρξη διαχυτη επάνω
Εναρξη διαχυτη στον κροταφο
Εναρξη διαχυτη στον κροταφο
Εναρξη πίσω από το αυτί
Εναρξη πίσω από το αυτί
Εναρξη στην κορυφη
Εναρξη στην κορυφη
Εναρξη στο εμπρος μέρος
Εναρξη στο εμπρος μέρος
Εναρξη στην κορυφή
Εναρξη στην κορυφή
Έναρξη διάχυτη στην κορυφή
Έναρξη διάχυτη στην κορυφή