Δημοσίευση κλινικής μελέτης για τη γυροειδή αλωπεκία στο περιοδικό “Ιατρική”

Δημοσιεύθηκε η κλινική μελέτη της λοσιόν MEXIS/M6S PATENT στην αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας, στο επιστημονικό περιοδικό “Ιατρική” της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών. Η συγκεκριμένη μελέτη, διεξήχθηκε με άριστα αποτελέσματα στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 401.


Πιο συγκεκριμένα στην δημοσιευμένη μελέτη αναφέρθηκαν τα παρακάτω:


“Σκοπός της κλινικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση μιας ανώδυνης εναλλακτικής θεραπείας στην αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας (ΓΑ).

“Στη μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 6 έως 64 ετών, με εντοπιση της νοσου στο τριχωτό της κεφαλής, στο γένειο ενώ υπηρξαν και ασθενείς με καθολική αλωπεκία. Υπήρξε τριχοσκοπική αύξηση της πυκνότητας έως και 100%.

“Το σκεύασμα χορηγήθηκε για 6 μήνες και οι ασθενείς αξιολογήθηκαν σε ένα μήνα, σε τέσσερεις και σε έξι μήνες.

“Ως εκ τούτου προτείνεται η χρήση της MEXIS/M6S PATENT ως εναλλακτική θεραπεία στη γυροειδή αλωπεκία, ειδικά σε ασθενείς που προτιμούν φυσικά μη φαρμακευτικά σκευάσματα ή σε ασθενείς που έχουν κουραστεί από τις υπάρχουσες θεραπευτικές μεθόδους.”